Bagaimana membuat objek melihat kesatuan lain

//You can use Transform.LookAt(target)

public Transform target;
Transform.LookAt(target);
Akshay Vs